Det Gamle Raadhus ble bygget i 1641, under ledelse av rådmann Lauritz Hansen, og med støtte fra Kong Christian IV, som ga et bidrag på 1000 riksdaler. I tillegg til å være byens rådhus var bygningen også et samlingssted for borgerskapet. Og i de mørke kjellerne måtte forbryterne sone sine straffer etter at dommen var falt. Det Gamle Raadhus var byens eneste større forsamlingslokale, her ble det også holdt fester, teaterforestillinger - og gudstjenester. 

I de første 100 år av bygningens historie hadde bygningen også et trappetårn som ble brukt til brannovervåkning. Myten sier at dette ble revet av svenskene for å gi friere sikt over byen under Karl XIIs beleiring i 1716, men man regner med at trappetårnet ble revet på grunn av dårlig vedlikehold. I 1739 ble gården solgt på auksjon til enken etter general Patroclus Rømeling, hun restaurerte gården, som da var i en dårlig forfatning. Først i 1856 ble det åpnet restaurant i gårdens første etasje, gårdens eier het da Matheus Helseth og han var også restauratør. Dette skjedde året før Engebret Cafè åpnet sine dører!  

 

Unikt miljø i gammel gård.

 

Interiøret har vært gjort om utallige ganger, alt etter hvem som "inntok" bygget. Her har det vært vinhus, festiviteter, lagting, rådstue - og ikke minst: Arrest. Gjeldsfanger ble plassert oppe i etasjene, mens de småkriminelle havnet i kjelleren. Lagmann Jørgen Phillipsen, byens rikeste mann, holdt i 1664 to brylluper her - til en pris av 10 riksdaler pr. bryllup! På slutten av 1600-tallet ble det bevilget gardiner til huset, noe som var svært sjelden i de tider. Samtidig forlangte militærvesenet bygget revet, for å få friere rom rundt Akershus Festning, noe som ikke ble gjennomført. Etter 1916 ble huset brukt til boligformål av prominente borgere, samtidig som St. Olai losje og høyesterett holdt hus her. Høyesterett flyttet ut i 1846, mens losjebrødrene, ved Frimurerordenen, har vært her helt fram til ca 1960.  

Etter mange års forfall og tvilsomt klientell, åpnet igjen Restaurant Det Gamle Raadhus sine dører 1. mars 1983 med Arne Sunde som ny eier og med nyrestaurert lokale, hvor det gamle miljøet fortsatt var intakt. I oktober 1986 ble Lauritz Ruus Bar åpnet. Gamle Raadhus Restaurant fikk

Jørn Lie som ny eier i 2008 og høsten samme år fikk den klassiske baren – Lauritz Ruus Bar – et lysere og lettere interiør med nye møbler og startet fra samme tid servering av lunsj.                                              

OM OSS

Kontakt:
Telefon: 22 42 01 07, SMS-tjenesten er ikke tilgjengelig
E-post: post
@gamle-raadhus.no